Νέα

Τα Νέα και οι Ανακοινώσεις της Εστίας Διονύσου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΠΗ ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ "Η ΕΣΤΙΑ" ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΠΗ ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ "Η ΕΣΤΙΑ" ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση ο προγραμματισμός δραστηριοτήτων του μηνός Δεκεμβρίου των ΚΑΠΗ του ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ " Η ΕΣΤΙΑ" Διονύσου.

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΠΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Μοιραστείτε την Ανακοίνωση: