Δείτε ακόμη

ΚΑΠΗ (Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων)


Τα ΚΑΠΗ (Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων) του πρώην Ν.Π.Δ.Δ  Η “ΕΣΤΙΑ” λειτουργούν στο Δήμο  Διονύσου (ΦΕΚ Σύστασης  694/29-04-2011) σύμφωνα με τις σύγχρονες αρχές, αντιλήψεις και μεθόδους παροχής κοινωνικών υπηρεσιών με σκοπό την παραμονή των ηλικιωμένων ως ισότιμα και ενεργά μέλη της κοινωνίας.

Σήμερα, στο Δήμο Διονύσου λειτουργούν 6 ΚΑΠΗ, με περισσότερα από 1.500 εγγεγραμμένα μέλη, στις παρακάτω  δημοτικές ενότητες:

 1. ΚΑΠΗ ΔΙΟΝΥΣΟΥ (Νικολάου Πλαστήρα 50,τηλ. 213 2139932)
 2. ΚΑΠΗ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ (Κοιμήσεως Θεοτόκου 26-28,τηλ. 210 6218310)
 3. ΚΑΠΗ ΔΡΟΣΙΑΣ (Στρατηγού Πετρίτη 17,τηλ. 210 6228090)
 4. ΚΑΠΗ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ (Μικράς Ασίας 64, τηλ. 210 6221371)
 5. ΚΑΠΗ ΑΝΟΙΞΗΣ (Χειμάρας 1, τηλ. 210 8142501)
 6. ΚΑΠΗ ΣΤΑΜΑΤΑΣ (Πλατεία Σταμάτας 1, τηλ. 210 6215243)

Τα ΚΑΠΗ του Δήμου μας παρέχουν κοινωνική, ψυχοσυναισθηματική στήριξη, ιατρική φροντίδα, ψυχαγωγία, επιμόρφωση  μέσα από τη συνεργασία με:

α) εξειδικευμένο προσωπικό (ψυχολόγο)

β) φορείς (Πολυιατρείο Δήμου Διονύσου, ΙΚΑ)

Επιπλέον, πραγματοποιούνται προγράμματα και ομιλίες  από ειδικούς, αναφορικά με την προάσπιση της υγείας (πρόληψη- θεραπεία) και την ασφάλεια των μελών των ΚΑΠΗ, με το πρώην Ν.Π.Δ.Δ. Η “ΕΣΤΙΑ” να επιχορηγεί αρκετά εξ αυτών.

Παράλληλα, εν μέσω της περιόδου της πανδημίας COVID-19 , κατά την οποία τα ΚΑΠΗ παρέμειναν κλειστά με Υπουργική Απόφαση , η πρώην ΕΣΤΙΑ ήταν δίπλα στα μέλη των ΚΑΠΗ εξασφαλίζοντας μια σειρά παροχών όπως:

α) Τηλεφωνική γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης  σε συνεργασία με τον ψυχολόγο  κο Λάσδα Λάμπρο στο τηλ. 210 8141751.  Ώρες επικοινωνίας: 09:00-14:00.

β) Τηλεφωνική επικοινωνία  των εργαζομένων με τα μέλη του κάθε ΚΑΠΗ, για επαφή και αντιμετώπιση των καθημερινών αναγκών των ηλικιωμένων (παροχή ειδών πρώτης ανάγκης, φάρμακα, ιατρική περίθαλψη, συνταγογράφηση με εθελοντές γιατρούς).

Επιπροσθέτως, το πρώην Ν.Π.Δ.Δ  Η “ΕΣΤΙΑ” εξασφάλισε για την αρτιότερη λειτουργία των ΚΑΠΗ που έχει υπό την εποπτεία της, το σύγχρονο λογισμικό πρόγραμμα “ Νοιάζομαι” της εταιρίας IntelliSoft  με σκοπό να διατηρεί με ακέραιο και ασφαλή τρόπο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων το αρχείο των μελών των ΚΑΠΗ αλλά και να καταγράφει τα αιτήματά τους.

Χρήσιμες πληροφορίες για τη λειτουργία των ΚΑΠΗ

Προϋποθέσεις και είδος της παρεχόμενης προστασίας

Στα ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ γράφονται μέλη με τους παρακάτω όρους:

 • άνδρες και γυναίκες που κατοικούν στην περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας που εδρεύει το κάθε ΚΑΠΗ του Δήμου Διονύσου και έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους. Εάν η Δημοτική Κοινότητα δεν διαθέτει ΚΑΠΗ τότε ο ενδιαφερόμενος εγγράφεται στο πλησιέστερο της περιοχής του.
 • άτομα νεότερης ηλικίας που είναι σύζυγοι μελών.
 • άτομα με ειδικές ανάγκες.

Διαδικασία εγγραφής

Για την εγγραφή των μελών στα ΚΑΠΗ απαιτούνται:

 • Αστυνομική ταυτότητα (φωτοτυπία)
 • Αποδεικτικό μονίμου κατοικίας .
 • Συμβολική ετήσια οικονομική συμμετοχή που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ του Νομικού Προσώπου.
 • Δύο φωτογραφίες
 • Το κάθε μέλος του ΚΑΠΗ εφοδιάζεται με ειδική ταυτότητα την οποία επιδεικνύει όταν του ζητηθεί ή όταν το ίδιο θελήσει να κάνει χρήση σε προγράμματα ή δράσεις που υλοποιούνται .
 • Τα έσοδα από τις ετήσιες συνδρομές κατατίθενται στο πρώην ΝΠ «ΕΣΤΙΑ».

Στα προστατευόμενα από τα Κέντρα άτομα της προηγούμενης παραγράφου παρέχονται:

 • χώρος για συντροφιά και επικοινωνία με άλλα άτομα,
 • ο κατάλληλος διαμορφωμένος χώρος που προσφέρει καφέ, ροφήματα, αναψυκτικά, κ.λπ. (όχι αλκοολούχα)
 • επικουρική φυσικοθεραπευτική αγωγή,
 • κοινωνική εργασία,
 • οργανωμένη ψυχαγωγία και επιμόρφωση,
 • ημερήσιες, πολυήμερες εκδρομές εντός της χώρας , θαλάσσια μπάνια, συνεστιάσεις, περίπατοι, επισκέψεις με επιμορφωτικό και πολιτιστικό χαρακτήρα.
 • συνεργασία με φορείς και εθελοντές της κοινωνίας.
 • κάθε είδους ενέργεια που συμβάλλει να παραμένουν οι ηλικιωμένοι ενεργά μέλη του κοινωνικού συνόλου.

Στελέχωση Υπηρεσίας

Τα ΚΑΠΗ στελεχώνονται από το αναγκαίο προσωπικό ( Ψυχολόγο)

Ωράριο Λειτουργίας των Κέντρων

Τα ΚΑΠΗ λειτουργούν καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή με βασικό ωράριο από τις 9.00 π.μ.- 1.30 μ.μ. το οποίο διευρύνεται ανάλογα με το διαθέσιμο προσωπικό τις δραστηριότητες και τα προγράμματα του κάθε ΚΑΠΗ ξεχωριστά.

Υποχρεώσεις μελών

Οι υποχρεώσεις των μελών των κέντρων είναι:

 • Να ανανεώνουν την εγγραφή τους μέχρι το τέλος Μαΐου κάθε έτους. Για ιδιαίτερους λόγους, μπορούν να προβούν σε ανανέωση και μετά τη λήξη της αναφερθείσας περιόδου.
 • Ηλικιωμένα άτομα που κατέχουν βιβλιάριο ανασφάλιστων – απόρων απαλλάσσονται από την ετήσια συνδρομή.
 • Να ενημερώνονται με δική τους ευθύνη, έγκαιρα, για τις δραστηριότητες και τα προγράμματα του κέντρου. Η πληροφόρηση γίνεται στους χώρους των κέντρων με γραπτές ανακοινώσεις, και με προφορική ενημέρωση.
 • Να έχουν αρμονικές σχέσεις μεταξύ τους αλλά και με το προσωπικό.
 • Να αποδέχονται και να εφαρμόζουν τις αποφάσεις της διοίκησης, σε περίπτωση δε που έχουν προσωπικές αντιρρήσεις ή διαφωνίες να απευθύνονται στον αρμόδιο Προϊστάμενο και εάν δεν ικανοποιηθούν στο Διευθυντή ή τον αιρετό εκπρόσωπο της Διοίκησης.
 •  Όσον αφορά στην οικονομική συμμετοχή τους στα προγράμματα, μπορεί να επιστραφεί εάν η ακύρωση γίνει 2 ημέρες πριν από την υλοποίηση του προγράμματος και αφού επιστρέψει την απόδειξη που είχε παραλάβει κατά την εγγραφή του σ'αυτό.
 • Να ακολουθούν πιστά το πρόγραμμα των εξωτερικών προγραμμάτων (ώρα αναχώρησης, απομάκρυνση από το σύνολο, έκθεση στον ήλιο κ.λπ.)
 • Η χρήση αλκοόλ επιτρέπεται μόνο σε ειδικές περιπτώσεις όπως συνεστιάσεις.
 • Η συμμετοχή των μελών σε εξωτερικά προγράμματα όπως(εκδρομές, θέατρο, θαλάσσια μπάνια κ.λπ.) είναι οικειοθελής και διέπεται από τους κανόνες της ατομικής ευθύνης.
 • Να μην παρεμβαίνουν στο έργο των εργαζόμενων και να ασκούν οποιοδήποτε διοικητικό έλεγχο. Τυχόν ανάρμοστες συμπεριφορές συνεπάγονται επιπτώσεις (επίπληξη - απομάκρυνση από το χώρο - αποκλεισμό από τα εξωτερικά προγράμματα) μετά από αιτιολογημένη απόφαση της διοίκησης.

Δραστηριότητες - ψυχαγωγία και επιμόρφωση

Τα κέντρα, κατόπιν έγκρισης της διοίκησης και εφόσον το επιτρέπουν τα οικονομικά του πρώην ΝΠ, έχουν τη δυνατότητα να διοργανώνουν δραστηριότητες, ψυχαγωγικά, πολιτιστικά και επιμορφωτικά προγράμματα, τόσο στο χώρο τους όσο και εκτός αυτών, συγκεκριμένα:

 • Εντός των κέντρων συγκροτούνται και λειτουργούν:
 • Ομάδες, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των μελών όπως, χορωδίας, γυμναστικής, χορού, ζωγραφικής, θεάτρου κ.λπ., σε συνεργασία με ειδικούς. Οι ώρες λειτουργίας των αναφερθέντων ομάδων πρέπει να μην παρακωλύουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες όπως, φυσικοθεραπείας, συνεντεύξεων κ.λπ.
 • Ομιλίες με κοινωνικό ή ιατρικό ενδιαφέρον
 • Προγράμματα προληπτικών ελέγχων
 • Εκδηλώσεις επετειακού ή ψυχαγωγικού χαρακτήρα στο χώρο της λέσχης. Κατά τη διάρκεια αυτών των προγραμμάτων, διακόπτονται οι καθημερινές δραστηριότητες όπως επιτραπέζια παιχνίδια κ.λπ.
 • Συνελεύσεις μελών με συμμετοχή της διοίκησης.

Εκτός των κέντρων διοργανώνονται:

 • Ημερήσιες εκδρομές
 • Περίπατοι
 • Επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους
 • Συνεστιάσεις
 • Πολυήμερες εκδρομές, εσωτερικού
 • θαλάσσια μπάνια
 • Πολιτιστικές εκδηλώσεις
 • Παρακολούθηση ταινιών και θεατρικών παραστάσεων. Στα εξωτερικά προγράμματα από την επιτροπή του κάθε ΚΑΠΗ ορίζεται επικεφαλής ώστε να επιτυγχάνεται η ασφαλέστερη και καλύτερη διεξαγωγή τους. Όλα τα μέλη που συμμετέχουν στο πρόγραμμα των θαλάσσιων μπάνιων θα περνούν από προληπτικό καρδιολογικό έλεγχο. Με δική τους ευθύνη η ιατρική γνωμάτευση καταχωρείται στο αρχείο.

 

Προϊσταμένη ΚΑΠΗ Δήμου Διονύσου

ΣΦΑΕΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Τηλ. επικοινωνίας :210 8141700

E-mail : sfkaterina65@gmail.com