ΚΑΠΗ Σταμάτας

 

 

Προϊσταμένη ΚΑΠΗ Δήμου Διονύσου

ΣΦΑΕΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Τηλ. επικοινωνίας : 210 8141700

E-mail : sfelou@dionysos.gr

 

 

 

 

 

Επιστροφή