ΠΡΩΗΝ ΝΠΔΔ ΚΟΙ.Π.Α.Π ¨Η ΕΣΤΙΑ¨


Το Πρώην Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία « Κοινωνική Προστασία, Αλληλεγγύη και Παιδεία (ΚΟΙ.Π.Α.Π.) “Η ΕΣΤΙΑ” Δήμου Διονύσου, συστάθηκε μετά από συγχώνευση των Ν.Π.Δ.Δ.: «Παιδικοί Σταθμοί» και «Κ.Α.Π.Η.» και περιλαμβάνει υπηρεσίες πρόνοιας.

Σκοπός του είναι η εφαρμογή και υλοποίηση προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής για την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στους κατοίκους του Δήμου Διονύσου.

Ειδικότερα, οι στόχοι των επιμέρους τομέων της Πρώην ΕΣΤΙΑΣ. είναι:

 • H στήριξη των εργαζόμενων γονέων και ιδιαίτερα των μητέρων, μέσα από τη φιλοξενία των παιδιών σε ένα ασφαλές και φιλικό περιβάλλον, βοηθώντας τα να αναπτυχθούν νοητικά, συναισθηματικά, σωματικά και κοινωνικά.
  Παιδικοί Σταθμοί
 • Η υποστήριξη των ηλικιωμένων ώστε να παραμείνουν, αυτόνομα, ενεργά και ισότιμα μέλη του κοινωνικού συνόλου καθώς και η πρόληψη και αντιμετώπιση των βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων τους.
  Κ.Α.Π.Η.

Τομείς παρεχόμενων  υπηρεσιών :

 • Παιδικοί Σταθμοί
  • Διαπαιδαγώγηση, φροντίδα της νοητικής/συναισθηματικής /σωματικής ανάπτυξης των παιδιών, στήριξη της οικογένειας
 • Κ.Α.Π.Η. (Kέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων)
  • Δράσεις υποστήριξης των ηλικιωμένων, πρόληψης και αντιμετώπισης των βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων των ανθρώπων της Τρίτης ηλικίας

 

Η  Πρώην Κοινωνική Προστασία, Αλληλεγγύη & Παιδεία

Η Πρώην Κοινωνική Προστασία Αλληλεγγύη & Παιδεία περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

α. Τμήμα Παιδείας & Προσχολικής Αγωγής

α.1       Παιδικός Σταθμός Αγ. Στεφάνου Α'
α.2       Παιδικός Σταθμός Αγ. Στεφάνου Β'
α.3       Βρεφονηπιακός Σταθμός 'Ανοιξης
α.4       Βρεφονηπιακός Σταθμός Δροσιάς Α'
α.5       Βρεφονηπιακός Σταθμός Δροσιάς Β'
α.6       Παιδικός Σταθμός Ροδόπολης
α.7       Βρεφονηπιακός Σταθμός Κρυονερίου
α.8       Βρεφονηπιακός Σταθμός Διονύσου

 

β. Τμήμα Τρίτης Ηλικίας - ΚΑΠΗ

β.1       ΚΑΠΗ Αγ. Στεφάνου
β.2       ΚΑΠΗ  Άνοιξης
β.3       ΚΑΠΗ  Διονύσου
β.4       ΚΑΠΗ  Δροσιάς
β.5       ΚΑΠΗ  Κρυονερίου
β.6       ΚΑΠΗ  Σταμάτας

Διευθύντρια Πρώην Νομικού Προσώπου                      Αντιδήμαρχος

                                                                                                           Κοινωνικής  Πολιτικής,

                                                                        ΠροσχολικήςΑγωγής&ΠρωτοβάθμιαςΥγείας            

   Καμακάρη Στέλλα                                              Κοκκαλάς Νικόλαος

Επιστροφή