Κ.Α.Π.Η. Αγίου Στεφάνου

 

 

Προϊσταμένη ΚΑΠΗ Δήμου Διονύσου

ΣΦΑΕΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Τηλ. επικοινωνίας : 210 8141700

E-mail : sfkaterina65@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

Επιστροφή