Παιδικός Σταθμός Διονύσου

Φιλοξενεί νήπια ηλικίας από 2,5 ετών έως  την προνηπιακή ηλικία (3,5 ετών). Στελεχώνεται από το απαραίτητο προσωπικό (παιδαγωγοί, βοηθητικό προσωπικό, μάγειρας, υπεύθυνη).Το ωράριο λειτουργίας του είναι από 7 π.μ έως και 4μ.μ.

  Με πρωταρχικό μέλημα την ασφάλεια και τη συναισθηματική κάλυψη των αναγκών των παιδιών που φιλοξενεί, παρέχει τη φύλαξη-φροντίδα και την παιδαγωγική εκπαίδευση των παιδιών μέσω δραστηριοτήτων και παιδαγωγικών προγραμμάτων σχεδιασμένων σύμφωνα με την ηλικία των παιδιών, με σκοπό την πολύπλευρη εξέλιξή τους σε όλους τους τομείς ανάπτυξης (σωματική, ψυχοκοινωνική, συναισθηματική και γνωστική ανάπτυξη). Η φιλοσοφία του  Σταθμού  έγκειται στο σεβασμό των ατομικών αναγκών και ιδιαιτεροτήτων των παιδιών καθώς και του ατομικού ρυθμού ανάπτυξής τους. Ενθαρρύνει την ελεύθερη έκφραση και δημιουργία των ίδιων των παιδιών με δράσεις που κινούνται σε αυτό το πλαίσιο.

 

Υπεύθυνη Σταθμού

Τρανούλη Ευτυχία

Τηλ. επικοινωνίας : 210 8005774

E-mail : psdionysou@dionysos.gr

 

 

 

 

 

 

 

Επιστροφή