ΚΑΠΗ Δροσιάς

 

 

 

Προϊσταμένη ΚΑΠΗ Δήμου Διονύσου

ΣΦΑΕΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Τηλ. επικοινωνίας : 210 8141700

E- mail: sfaelou@dionysos.gr

 

 

 

 

 

Επιστροφή