Νέα

Τα Νέα και οι Ανακοινώσεις της Εστίας Διονύσου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση ο προγραμματισμός δραστηριοτήτων  του μηνός Απριλίου των ΚΑΠΗ του ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ " Η ΕΣΤΙΑ" Διονύσου.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΠΗ ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Μοιραστείτε την Ανακοίνωση: