Νέα

Τα Νέα και οι Ανακοινώσεις της Εστίας Διονύσου

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023-2024 ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023-2024 ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Αγαπητοί γονείς,

Η πλατφόρμα για τις αιτήσεις εγγραφών στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Διονύσου για το σχολικό έτος 2023-2024 είναι ενεργή έως και 11 Ιουνίου.

Σας υπενθυμίζουμε ότι πριν κάνετε οριστική υποβολή της αίτησής σας είναι απαραίτητο να ελέγξετε εάν έχετε επισυνάψει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που σας αφορούν, τα οποία πρέπει να είναι πρόσφατα και σε ισχύ. Στην περίπτωση έλλειψης ή μη έγκυρων δικαιολογητικών τα οποία σχετίζονται με τη μοριοδότηση της αίτησης ( όπως π.χ αποδεικτικά εργασίας ή ανεργίας κ.α) θα αφαιρούνται από την αίτηση τα αντίστοιχα μόρια.

Λόγω του ότι κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων από την επιτροπή, παρατηρούνται ήδη πολλές ελλιπείς αιτήσεις, σας παρακαλούμε όσοι έχετε ήδη υποβάλει αίτηση να προβείτε σε έναν επανέλεγχο της αίτησής σας και να αποστείλετε άμεσα στο mail  info@estiadionysou.gr τα δικαιολογητικά που τυχόν δεν έχετε επισυνάψει στην αίτησή σας, εντός 3 ημερών από την ειδοποίηση που θα λάβετε στο mail σας ,αναφέροντας το ονοματεπώνυμο του παιδιού. Μετά τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας, τα δικαιολογητικά δεν θα λαμβάνονται υπόψιν και αίτηση θα προχωρά προς αξιολόγηση χωρίς τα αντίστοιχα μόρια.

Οι αιτήσεις που παρουσιάζουν ελλείψεις και λανθασμένα δικαιολογητικά παρακωλύουν και καθυστερούν την αξιολόγηση των αιτήσεων και ως εκ τούτου και την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων.

 

Σας ευχαριστούμε

Μοιραστείτε την Ανακοίνωση: