Δελτία Τύπου

Δελτία Τύπου

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Στα πλαίσια του θεματικού άξονα “ Ασφάλεια του πολίτη” και με σκοπό να ενημερωθούν τα μέλη των ΚΑΠΗ του Δήμου Διονύσου στο θέμα : “ Αποφυγή από απατεώνες που προσπαθούν να εξαπατήσουν είτε μέσω τηλεφώνου είτε μέσω Αυτόματων Ταμειολογιστικών Μηχανών ( ΑΤΜ) τραπεζών, η διοίκηση της ΕΣΤΙΑΣ ενέκρινε και προωθεί το παραπάνω ενημερωτικό πρόγραμμα του μη κερδοσκοπικού οργανισμού “My Grand  Road”.

Μοιραστείτε την Ανακοίνωση: