Νέα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΕΤΑΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΕΤΑΑ

Με γνώμονα την ευρύτερη δυνατή κάλυψη των υποψηφίων ωφελούμενων, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των δύο  προγραμμάτων ΕΣΠΑ, περιόδου 2021-2022 » , παρατείνεται ως ακολούθως:

  1. Ανακοίνωση Προσωρινών Αποτελεσμάτων :     13/8/2021
  2. Ηλεκτρονική Υποβολή Ενστάσεων : Από 14/8/2021 Έως 18/8/2021
  3. Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων : 20/8/2021

περισσότερα