Νέα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

Ολοκληρώθηκε ,σήμερα Σάββατο 9/12 , με μεγάλη επιτυχία η εκπαίδευση του προσωπικού των Παιδικών Σταθμών του ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ Η ΕΣΤΙΑ του Δήμου Διονύσου που διοργάνωσε η Διοίκηση της ΕΣΤΊΑΣ πάνω σε θέματα διαχείρισης σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών.

περισσότερα